neljapäev, 19. juuli 2007

Liikluse taltsutamine

Postimehe poolt väljakuulutatud liiklusohutuse-arutelu, paistab, muudkui kestab ja kestab. Inimesesed, tähendab, hoolivad, mõtlevad sellele, soovivad asjade paranemist.
Minu meelest on oluline, et sellest ajast peale, kui meil liiklusseadus ja liikluseeskiri vastu võeti või neid oluliselt muudeti, on mõned väga OLULISED asjad põhjalikult muutunud. Liiklust üritatakse valvata ja ohjata ikka enam-vähem samamoodi, kui sel ajal, kui miilitsad augurauaga põõsas passisid ja auto hääle järgi kindlaks tegid, kas ületab kiirust või ei. (Augurauaga tehti väiksemate rikkumiste eest talongidesse auke, kes ei mäleta. Kes liiga palju auke sai, sel võeti load ära, saadeti uuesti eksamile jms. toredat.)
Praeguseks on tekkinud kaks eeldust liikluse üldrahvalikuks ja operatiivseks ohjamiseks, mida millegipärast justkui ignoreeritakse: esiteks, igal (kaas)liiklejal on taskus mobiiltelefon, millega saab liikkluseeskirja rikkujast koheselt politseile teada anda. Ja teiseks on meil elektroonilised andmebaasid, mis võimaldavad auto numbri järgi kindlaks teha auto omaniku ja muud isikud, kes seda autot juhtida võivad; nende mobiilinumbrid, varasemad rikkumised jms. Ühesõnaga, liiklusjärelvalvet on võimalik muuta VÄGA operatiivseks.
Oleks vaid vaja hakata fikseerima ka väiksemaid rikkumisi: nii selgitatakse välja regulaarsed liikluseeskirjade eirajad ja antakse märku, et liikluseeskiri EI ole vabatahtlik. Ja mõistagi peaks politsei tegelema kodanikelt saadud infoga. Võibolla polegi kõige efektiivsem tee liiklusohutuse parandamiseks mitte patrullide arvu suurendamine vaid ühe telefoni taga istuva tädi töökoha loomine, kes võtab vastu kaasliiklejate infot liikluseeskirjade rikkujate kohta, võtab rikkujaga telefoni teel ühendust ja ütleb sellele: "kuule, sa ületasid seal kiirust, me teame küll! Lõpeta kohe ära, kui me sinu kohta veel midagi niisugust kuuleme, hakkame seda menetlema ja lõpuks teeme veel trahvi ka, kui vaja." Samal ajal toksib andmebaasi kirja: 19. juulil teatati, et ületas kiirust.
Teaduse ja tehnika progressi võiks ju päris elus ka rakendada vahel.

Kommentaare ei ole: